creative

운항 코스

 

 

 

운항코스.png

 

      표준코스 (standard course)

 

       포항요트계류장(송도동, 동빈큰다리, 포항함체험관)출항-울릉여객선선착장-

 

       송도-포스코공단-영일만해상-환호해맞이공원앞-영일대해상누각-영일대해수욕장-

 

       회항-포항요트계류장

 

      운항시간 90분소요

 

 

menu